Årsrapport 2014

1.310 job og 33 sager


 

I 2014 skabte Copenhagen Capacity 1.310 job fordelt på 33 investeringssager og har for alvor sat fokus på København som grønt laboratorium.

I 2014 medvirkede Copenhagen Capacity til at skabe 789 job fordelt på 33 investeringsfremmesager. Medregnes indirekte job, er der tale om i alt 1.310 job. Årets resultat skyldes blandt andet, at vi har igangsat en ny salgsstrategi, som frem for bred branding benytter målrettet markedsføring af individuelle forretningsmuligheder over for udvalgte virksomheder og investorer.

 

I forhold til 2013 har vi skabt 70 flere job, og antallet af investeringssager er steget med 50 procent.

 

Sundhed, smart city og grøn transport

Copenhagen Capacity har særligt markedsført Københavns kompetencer inden for smart city og grøn transport. Her kan udenlandske virksomheder udvikle og teste nye løsninger i et unikt samarbejde med offentlige myndigheder, forskningsinstitutioner og virksomheder.

 

Gennem målrettede tilbud er det blandt andet lykkedes at tiltrække store spillere som Hitachi, Cisco, E.ON, Shandong Longlive og Car2Go. I 2015 vil Copenhagen Capacity fortsat fokusere på at markedsføre København som et førende laboratorium inden for sundhed, smart city og grøn transport.

 

 

Kina kræver fortsat indsats

I 2013 søsatte Copenhagen Capacity initiativet Sourcing China, som i 2014 skabte 50 job. Kina er verdens andenstørste økonomi, og der er et stort vækstpotentiale, hvis Danmark kan forbedre sin placering blandt Europas dårligste lande til at tiltrække kinesiske investeringer.

 

Copenhagen Capacity har i 2014 udbygget sit netværk af Goodwill-ambassadører i Kina, øget samarbejdet med Invest in Denmark og etableret China Coordination Group for at styrke den langsigtede indsats.

 

I 2015 vil Copenhagen Capacity sammen med en række partnere arbejde videre med at omsætte vigtig viden, som Sourcing China har bidraget med. Herunder hvilke produkter Copenhagen Capacity og Greater Copenhagen skal have på hylderne for at være attraktiv for kinesiske investorer.